Vietnamese English

• Tên sản phẩm: Máy hút bụi di động

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

Máy hút bụi di động

• Tên sản phẩm: Thiết bị xử lý bụi sơn dạng khô

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm hoặc inox

Thiết bị xử lý bụi sơn dạng khô

• Tên sản phẩm: Thiết bị xử lý bụi sơn bằng nước

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm hoặc inox

Thiết bị xử lý bụi sơn bằng nước

• Tên sản phẩm: Bồn túi lọc (bag filter)

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm hoặc inox

 
 

Bồn túi lọc (Bag filter)

• Tên sản phẩm: Bồn cyclone

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm hoặc inox

Bồn Cyclone

• Tên sản phẩm: Quạt tiếp lực

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm hoặc inox

Quạt tiếp lực

• Tên sản phẩm: Quạt  ly tâm cao áp

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

Quạt ly tâm cao áp

• Tên sản phẩm: Quạt lồng sóc

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm hoặc inox

Quạt lồng sóc

• Tên sản phẩm: Quạt thông gió phụ áp.

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Lưu lượng: 26.000-44.500 m3/h 

• Công suất: 0.37-1.1kW

• Vật liệu: Cánh bằng nhôm, sắt, inox. Vỏ bằng sắt, inox, composite

Quạt thông gió phụ áp

• Tên sản phẩm: Quạt hướng trục gián tiếp

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Quy cách: Theo yêu cầu

Quạt hướng trục gián tiếp

• Tên sản phẩm: Quạt trục lưu hút và đưa gió

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

Quạt hướng trục trực tiếp

• Tên sản phẩm: Quạt thùng

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: Theo thiết kế hiện trường.

• Vật liệu: Theo yêu cầu

Quạt thùng

• Tên sản phẩm: Quạt con sò.

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Công suất: 1.5HP - 7.5HP

Quạt con sò

• Tên sản phẩm: Van gió tay vặn (Damper)

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Van gió tay vặn (Damper)

• Tên sản phẩm: Tủ điện điều khiển

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Tủ điện điều khiển

• Tên sản phẩm: Ống mềm (ruột gà)

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Ống mềm (ruột gà)

• Tên sản phẩm: Quả cầu gió

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Quả cầu gió

• Tên sản phẩm: Van gió

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Van gió

• Tên sản phẩm: Cổ dê

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Cổ dê

• Tên sản phẩm: Tiêu âm-cách nhiệt

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Tiêu âm- cách nhiệt

Video

Giới Thiệu

Tư vấn khách hàng

Số 18, Quốc lộ 51, Tổ 1, Ấp 4, Xã An Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Tel: (0251) 883 6660
Fax: (0251) 393 0370
Hotline 1: 0976 744 399
Hotline 2: 01689 033 353
Call
Call

Video