Vietnamese English
  • He thong cyclone hoang tuyen
  • quat cong nghiep hoang tuyen
  • hut bui di dong hoang tuyen
  • quat ly tam hoang tuyen
  • quat hoang tuyen
  • gia cong ong hoang tuyen
  • gia cong quat hoang tuyen
  • bag filter hoang tuyen

• Tên sản phẩm: Van gió tay vặn (Damper)

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Van gió tay vặn (Damper)

• Tên sản phẩm: Tủ điện điều khiển

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Tủ điện điều khiển

• Tên sản phẩm: Ống mềm (ruột gà)

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Ống mềm (ruột gà)

• Tên sản phẩm: Quả cầu gió

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Quả cầu gió

• Tên sản phẩm: Van gió

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Van gió

• Tên sản phẩm: Cổ dê

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Cổ dê

• Tên sản phẩm: Tiêu âm-cách nhiệt

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

Tiêu âm- cách nhiệt

• Tên sản phẩm: Ống gió vuông

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống gió vuông

• Tên sản phẩm: Ống tiêu âm

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống tiêu âm

• Tên sản phẩm: Ống chữ thập

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống chữ thập

• Tên sản phẩm: Ống chữ T

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống chữ T

• Tên sản phẩm: Co 90 độ

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Co 90 độ

• Tên sản phẩm: Côn thu

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Côn thu

• Tên sản phẩm: Chụp hút

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Chụp hút

• Tên sản phẩm: Ống chẻ nhánh

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống chẻ nhánh

• Tên sản phẩm: Ống tròn xoắn

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Quy cách: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống tròn xoắn

• Tên sản phẩm: Ống xoắn tráng kẽm

• Nhà sản xuất: Hoàng Tuyến

• Kích thước: Theo yêu cầu

• Vật liệu: sắt, tole tráng kẽm, inox

Ống

Video

Giới Thiệu

Tư vấn khách hàng

Số 18, Quốc lộ 51, Tổ 1, Ấp 4, Xã An Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Tel: (0251) 883 6660
Fax: (0251) 393 0370
Hotline 1: 0976 744 399
Hotline 2: 01689 033 353
Call
Call

Video